Menu

Resultaterne af medlemsundersøgelsen i Strib IF 2022

image
12. november 2022 kl. 22:14

Vedrørende resultaterne af medlemsundersøgelsen i Strib IF i foråret

 

Kære alle,

I foråret deltog mange af jer i en spørgeundersøgelse omkring det, at være en del af Strib IF. Mange tak for det.

Vi har nu fået resultaterne og har haft mulighed for at vurderet på disse.  

 

For hvert spørgsmål i undersøgelsen har klubben fået en score. Denne score kan så sammenholdes med den gennemsnitlige score for de andre fodboldklubber, som også har gennemført samme undersøgelse. Her er det glædeligt, at vi i langt overvejende grad har fået en score, som er bedre end gennemsnittet for de andre fodboldklubber.

 

Når det så er sagt, så er der også to punkter, hvor vi som klub kommer ud med en lavere score end gennemsnittet:

  1. Det første punkt drejer sig om ”begyndelsen i klubben”, hvor vi for nye medlemmer har nogle forbedringspunkter med hensyn til den praktiske information samt at være tilstrækkelig inkluderende. Selv om vi her kun lige ligger en anelse under gennemsnittet, da er det et klart fokusområde for os, og hvor vi skal forbedre os.
  2. Det andet punkt drejer sig om muligheden for at købe mad og drikke, og hvor vi som klub rammer markant lavere end gennemsnittet. Som udgangspunkt er dette en lidt svær én, idet vi som klub ikke driver faciliteterne oppe i Strib Fritids- og Aktivitetscenter (SFA). Disse faciliteter  drives af Lillebælt Sport og Kultur (LSOK). Vi har som klub et rigtigt godt forhold til LSOK og vi ved, at de har gjort en del for at holde længere åbent i cafeteriet. Der er dog også et økonomisk aspekt i dette fra deres side, da det skal kunne betale sig for dem at holde åbent.  Vi vil  tage en snak med LSOK om hvordan vi sammen kan forbedre os på dette punkt.

 

Selv om vi på de andre punkter scorede højere end gennemsnittet, da er det ikke sådant, at vi så ikke gøre mere ved disse punkter. På de punkter, hvor vi med rimelighed kan forbedre os yderligere, da vil vi naturligvis bestræbe os på dette.

 

I forbindelse med medlemsundersøgelsen var der også en lille konkurrence blandt de mange personer, som besvarende undersøgelsen. Her blev følgende to af klubbens medlemmer udtrukket som de heldige vindere af et gavekort på 500,-kr til Intersport ):

IMG_7946.JPG                                                                                                                                                    

Alberte Johansen                                                                                                                

U9 spiller    

IMG_7952.JPG

Sebastian Noer

U10 Spiller

 

Stort tillykke til Alberte og Sebastian!

 

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne endnu en gang sige tak til alle jer, som deltog i undersøgelsen.

 

Med venlig hilsen,

Formand Strib IF

 

Henrik Pedersen

Luk