Menu

Læs formandens beretning fra generalforsamlingen 2022

Selv om Corona ”spøgelset efterhånden synes langt væk – og heldigvis for det, så skal vi faktisk kun godt et år tilbage siden det sidste gang havde en væsentlig indflydelse på vores aktiviteter, idet vi sidste år for 2. år i træk blev nødt til at aflyse vores to SIF Cups. Heldigvis da lovende vores kompetente team bag SIF Cup dengang at komme stærkt igen i 2023. Og de har i den grad eksekveret som
lovet, og her i januar og februar er vores cups blevet gennemført med en masse deltagende hold, og med samme eksorbitant høje engagement og professionalisme som altid. En kæmpe tak til vores Team for de 100’vis af frivillige arbejdstimer som de lægger heri.


Et ”spøgelse” som desværre nu er i vores bevidsthed, er konflikten i Ukraine. I morgen er det netop et år siden denne konflikt startede. Det har medført en humanitær katastrofe og millioner af flygtninge - primært kvinder og børn - er kommet til Europa og væk fra krigens rædsler. Det har også påvirket klubben, idet der har været en del ukrainske børn og unge omkring klubben for igennem fodbold og socialt sammenhold i en vis grad at få en dagligdag til at fungere.
Det har bestemt været udfordrende for både de ukrainske unge, trænerne og klubben - her primært at kunne inkludere unge med traumer, men naturligvis også med vidt forskellige kulturel baggrund og sprog end det danske. Det er lykkedes godt, og jeg virkelig stolt over, at vi i Strib IF aktivt og positivt har inkluderet disse unge både på træningsbanerne samt på fodboldskolen, og dermed forhåbentlig har gjort deres liv bare lidt lettere.


Primo sidste år fik klubbens også DBU’s endelige godkendelse som DBU Børneklub og som dengang kun den 2. klub på Fyn. En stolt dag for klubben. Det er en ambitiøs plan som skal styrke børnefodboldmiljøet i klubben og til glæde for alle børn. I klubben arbejder vi hårdt på løbende at kunne eksekvere punkterne i denne strategi.

 

I juni blev de to multibaner nede bagved indviet. Til disse baner ansøgte vi sammen med Motion i Dagtimerne - og fik - ca. tkr. 450 i støtte primært fra kommunen. Grundet voldsomt sigende priser var det ikke tilstrækkeligt, og derfor har klubben sammen med Motion i Dagtimerne hver lagt et ikke ubetydeligt beløb for at få projektet gjort færdigt. For klubben var der to primære mål med at indgå i og støtte dette projekt. For det første at kunne give specielt de helt små en mulighed på at spille fodbold på en sådan bane, og for det andet også forhåbentligt at skabe mere liv og social aktivitet omkring hallen - og måske interesse for foreningslivet - når sådanne baner stilles til rådighed for byens borgere.


I løbet af året har det været generelt været en stor fornøjelse at følge med i den store grad af egen initiativ og stærke ressourcer, som er til stede i klubben. Det gælder initiativer vores allerede omtalte SIF Cups, vores egne interne sommer pigecup hvor de unge spiller på tværs af alder, vores interne drengecup afholdt for første gang i år, Kerteminde cuppen hvor flere hold deltog, Fodboldskolen, initiativer omkring fælles Vildbjerg Cup i år samt de gode arrangementer her i klubben med hyggeaftener og overnatning.
Ligeledes har klubbens U15/U16 pigehold samt klubbens U15/U16 drengehold i løbet af året været til turneringer i udlandet og med deltagelse af samlet 60 unge og voksne fra klubben.

Det er her fedt at se de forskellige opslag på bl.a. FB, hvor disse sociale aktiviteter vises med fodbold som omdrejningspunkt.

Vi har i bestyrelsen igennem de seneste efterhånden mange år tilstræbt at facilitere disse sociale aktiviteter i en rimelig balance med det fodboldfaglige.
Dette også for forhåbentlig at kunne fastholde de unge i et godt miljø omkring klubben. Disse gode oplevelser skulle gerne give dem lysten til fortsat af være en del af klubben og fællesskabet senere i livet også efter efterskole, studier, job
m.v. Det er også derfor klubben markant økonomisk støtter sådanne initiativer med tilskud til de forskellige hold til sociale aktiviteter, støtte til udlandsrejser og cups samt at der er investeret i lokalefaciliteter, køkken, terrasse samt nu også en daglig leder.
På den sportslige og sociale plan er det gået godt for klubbens hold, som vi har opdelt i 1) børnehold, 2) ungdomshold samt 3) seniorer. Nogle er vores hold er dog i dag udfordret på antal spillere, og her er føres der løbende drøftelser med de forskellige holds trænere og holdledere på henholdsvis pige/dame samt drenge/herresiden, for at tænke i løsninger og konstellationer.


Skulle jeg dog fremhæve et enkelt hold, da må det være vores seje U15/U16 piger. Dette hold vandt deres liga 3 pulje i Jylland, kom med i de Jydske mesterskaber og vandt over Silkeborg i en nervepirrende finale. Sjældent har jeg set så stolte piger og sjældent har jeg set så stor en pokal. Flot!


Klubben har i dag 335 medlemmer, hvilket er 16 færre end for et år siden. Sidste år havde vi så også en stor fremgang af medlemmer og ramte her det højeste antal medlemmer i mere end 10 år.


Omkring en kommende kunstgræsbane da er projektet på ingen måder glemt. Vi og kommunen må dog erkende, at grundet situationen med konflikt, økonomisk ustabilitet samt voldsomme øgende kommunale udgifter, da kan kommunen for nærværende ikke øremærket midler til et sådant projekt. Og for at et sådant projekt skal lykkes, da skal kommunen kunne bære størstedelen af en sådan
anlægsudgift.

Vi i klubben fortsætter dog med projektet, og parallelt vil vi nu tilstræbe at klargøre delelementer til en sådan kunstgræsbane. Som eksempel, har vi ansøgt kommunens moderniseringspujle - og fået bevilliget tkr. 250 som delfinansiering - til ny opdateret belysning til opvisningsbanen – en belysning som også vil kunne være en integreret del af en kunstgræsbane. Resten - ca. tkr. 120 - skal klubben selv finansiere. Dette håber vi kan få i gang allerede i løbet af foråret. Ligeledes har vi tidligere fået tilsagn på tkr. 300 fra Fynske Bank
Fonden til et kunstgræsprojekt, og vi er nu i dialog med dem omkring en alternativ brug af disse midler. Alternativt annulleres disse midler.

Økonomi
Resultatet for 2022 udgør et mindre negativt resultat på knap tkr. (60) mod et positivt resultat på ca. tkr. 150 i 2021. Budgettet for 2022 var et rundt nul. Resultatet er forventet og tilfredsstillende. Vi har i klubben en meget stærk økonomi (gældfri og med ca. tkr. 700 i kassen). Bestyrelsen har løbende hen over året kunnet trykprøve økonomien, og har kunnet tage aktive valg omkring ikke budgetterede udgifter så som multibanerne, køb af Veo, køb af forbedret måltavle, tøj, reparation/vedligehold af skur, udgifter til klublokaler og køkken osv.

For 2023 sættes budgettet til et rundt (0) uagtet vi tale lysanlæg samt øvrige tiltag til anlæg omkring opvisningsbanen i et niveau potentielt op til tkr. 6- 700.000 og med en given egenbetaling. Så budgettet er med forbehold. Denne egenbetaling vil vi naturligvis tilstræbe at få funded. En af hovedårsagerne til klubbens gode økonomi er det ret store netværk af
sponsorer, hvor OK, Middelfart Sparekasse, vores bandesponsorer samt Hummel kan nævnes som de væsentligste. Ligeledes har vi igennem mange år gennem aktiv ansøgning hos fonde, foreninger eller kommune, kunnet få udbetalt væsentlige midler til projekter, hvor klubben enten ville have skullet betale med egne midler eller ikke ville have kunnet løfte opgaven. Som jeg nu har nævnt de sidste 7-8 år; havde vi ikke etableret og løbende udbygget denne indtjeningsplatform, og alene skulle basere økonomien på kontingenter og kommunale tilskud, da har klubbens økonomi set helt anderledes ud, og vi har ikke kunnet opretholde de meget lave kontingentsatser,
gratis tøjordning, tilskud til ture, sociale aktiviteter m.v.

Ligeledes og som også er mini-mantra, da er der tre forhold i økonomien, som jeg gerne vil have at vi har en fælles forståelse for;
For det første, da er det meget vigtigt at vi plejer og fortsat udvikler denne indtjeningsplatform; plejes denne ikke da kan grundlaget hurtigt falde fra hinanden.

For det andet, da skal vi vise forstandighed selv om økonomien er god; man kan godt lade sig rive med i mindre vigtige projekter når der står et stort tilgængeligt beløb. Ret basalt og ikke raketvidenskab, da er det altså nemmere at bruge penge end at tjene dem.

For det tredje samt sidst og vigtigst, da er en forening ikke sat til Verden for at tjene penge men mindre at en opsparing tjener et givent formål. Derfor er det vigtigt, at en del af midlerne løbende kommer ud og arbejde og gøre gavn specifikt der, hvor det tjener klubben og dets medlemmer bedst.


Jeg vil til slut gerne på vegne af bestyrelsen sige trænere, holdledere, alle frivillige, bestyrelsen samt ikke mindst klubbens sponsorer, Lillebælt Sport og Kultur samt Middelfart Kommune en stor tak for et godt samarbejde i 2022.

Med ønske og forhåbning om et godt 2023 for Strib IF, da afsluttes hermed min beretning.

Strib, den 23. februar 2023,
Henrik Pedersen
Formand Strib IF

Luk