Menu

Værdigrundlag

 
Strib IF Fodbold – værdier og sociale ansvar

Strib IF Fodbold har som klub et stort ansvar for de mange medlemmer, trænere, holdledere, dommere, modstanderhold, forældre, frivillige samt aktører i øvrigt, der hver dag kommer i eller har relationer til klubben. Strib IF vil gerne kendes som en klub, hvor alle føler sig velkomne og som bidrager med noget værdifuldt til den enkelte. Vi vil gerne være en klub, som favner alle samtidig med, at vi har klare sportslige ambitioner.
Vi vil være en klub med et godt renommé og omdømme, som byen og kommunen kan være stolte af.

For at opnå dette, da har vi som bestyrelse i Strib IF Fodbold anført en række værdier og sociale ansvarsområder for klubben, som vi alle bedes respektere og efterleve.
Strib IF Fodbold har ansvar for:
At der skabes et miljø, der tiltrækker og fastholder fodboldspillere i alle aldre samt på alle niveauer. Dette uanset den enkeltes nationalitet og religion.
 
At udvikle den enkelte spiller sportsligt og med en defineret kontinuitet op gennem årgangene.

At udvikle den enkelte spiller som menneske og med sunde værdier. Dette skal opnås gennem at arbejde på at udvikle godt et kammeratskab i klubben, at skabe gensidig god kemi og respekt mellem spiller og træner samt at lære den enkelte at tage et socialt samvær.

At tilbyde klubbens trænere og ledere løbende relevant coaching og uddannelse. Endvidere at tilbyde de af klubbens unge spillere med interesse herfor, en relevant ungdomslederuddannelse.

At sørge for at alle fodboldspillere har gode forhold til træning, kampe samt til afholdelse af sociale aktiviteter.

At sørge for, at ingen af klubbens børn og unge udelukkes fra fodbold eller sociale arrangementer i klubregi, på grund af manglende økonomi hertil i hjemmet.
Trænere, holdledere samt øvrige frivillige i Strib IF Fodbold har ansvar for:
At være engageret og ansvarlig.

At være en god rollemodel for holdets spillere.

At overholde klubbens regler.

At være villig til at udvikle sig selv som træner gennem uddannelse og kurser.

At give holdets spillere så god en god oplevelse som muligt uanset niveau.
Fodboldspillere i Strib IF Fodbold har ansvar for:
At bidrage med god opførsel på og udenfor banen – overfor både modstandere, kammerater, trænere, ledere, tilskuere og dommere.

At være aktiv og have en positiv indstilling til træning og kamp.

At der skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives.

At vise hensyn – hensyn er her at være en god kammerat over for alle.
Forældre i Strib IF Fodbold har ansvar for:
At bidrage med god opførsel udenfor banen – overfor både modstandernes og egne spillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere.

At medvirke til, at der skabes et godt og konstruktivt samarbejde spillere, trænere, ledere og forældre imellem.

At give en hånd med, hvor det er nødvendigt. Husk, at klubben drives på frivillig basis.

At støtte dit barn i positiv retning – herunder at følge med i aktiviteterne samt løbende at tale med ham/hende om kampe, træning og kammeratskab.

At henvende dig til klubbens bestyrelse hvis der opstår problemer således, at der kan tages hånd om disse med det samme.
De bedste hilsner,

Bestyrelsen i Strib IF Fodbold
Oktober 2016
Luk