Menu

Klubbens Procedurer

Klubbens formelle retningslinier og procedurer

Kontrol

  • Følgende grupper kontrolleres: Trænere / ledere / instruktører for børn under 15 år.
  • Interval for kontrol: Ved nyansættelser.
  • Oplysningerne søges og indehaves af: Sportschefen eller bestyrelsen

Tavshedspligt

Ovennævnte personer er underlagt tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige, og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder med undtagelse af klubbens underretningspligt til DIF (Danmarks Idræts-Forbund.)

Underretningspligt til DIF

  • Ingen idrætsforeninger under Danmarks Idræts-Forbund kan ansætte eller have en person ansat (lønnet eller ulønnet), som skal varetage børne- eller ungdomsarbejde, hvis personen tiltales eller dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge.
  • Foreningen er forpligtet til at underrette Danmarks Idræts-Forbund, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold.
  • Når foreningen har underrettet DIF, vil DIF’s bestyrelse hurtigst muligt træffe afgørelse i sagen, hvilket vil sige fastsætte i hvor lang tid den pågældende person skal udelukkes fra at varetage børne- og ungdomsarbejde i alle foreninger under DIF.

Dette regelsæt gælder fra 1. januar 2008.

Luk