Menu

Husorden

Klublokalerne er til for alle medlemmer i Strib IF Fodbold. For at alle får en god oplevelse ud af det – store som små – da bedes I derfor respektere følgende:

- At alle behandler hinanden med respekt og at der holdes en god tone.

- At alt inventar og udstyr behandles ordentligt.

- At man i forbindelse med arrangementer i klubbens lokaler om aftenen og i weekenden tilsikrer ikke at genere naboerne med musik og generelt støjende adfærd.

- At lokalerne efter et aften arrangement skal være rengjorte inden kl. 12 dagen efter med mindre andet er aftalt.

- I cafeteriets åbningstid, da må døren mellem cafeteriet og klublokalerne gerne være åben. I cafeteriets åbningstid da skal al mad til fortæring i klublokalerne købes gennem cafeteriet. Uden for cafeteriets åbningstid da kan man med fordel bestille mad til fortæring i klublokalerne i gennem Lillebælt Sport- og Kultur (LSOK). Fortæring bestilles ved at kontakte LSOK på telefon 40 28 27 09.

- Det er de respektive trænere/holdledere og/eller forældreansvarlige, som har det overordnede ansvar for, at lokalerne og udeområdet efterlades pæne og ryddelige til de næste. Husk også at sørge for, at døren til cafeteriet samt yderdøren er låst. Desuden at sørge for, at alt lys er slukket, alle vinduerne er lukkede, og lamellerne er lukket for ved indgangen.

- Når lokalerne har været benyttet, da venligst også husk at registrere dette på klubbens timeseddel som ligger på disken. Dette så klubben kan få økonomisk tilskud til lokalerne af Kommunen.

- Ved overnatning i lokalerne, skal antal personer oplyses, da dette skal videregives til beredskabet i Middelfart.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Luk