Menu

Støtte til social arrangementer og betalingsstævner

Social arrangementer 

Klubben støtter hver årgang/hold med op til 100 kr. pr. spiller årligt. De sociale arrangementer skal have fokus på inklusion, fastholdelse, rekruttering og fremme af fællesskabet i klubben.

 

Betalingsstævner

Klubben støtter hvert hold med deltagelse i op til to betalingsstævner per sæson. Støtten dækker tilmeldingsgebyr. 

For større stævner/cups, som fx. Øens Hold Cup, da betaler klubbens for trænernes overnatning og forplejning.

 

Udlæg

Udlæg til ovenstående refunderes af klubbens kasserer mod fremsendelse af relevant dokumentation.

Luk